Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar är en typ av dörr som uppfyller förutbestämda villkor gällande inbrottssäkerhet. En bra säkerhetsdörr skydda förutom mot inbrott även ett bra skydd mot brand, rökgaser och oljud.

För att en dörr ska få kallas säkerhetsdörr så krävs det att dörren uppfyller att antal krav. Säkerhetskraven varierar beroende på den klass som säkerhetsdörren är godkänd för men normal ingår följande tester:

 • Ett inbrottsprov
 • Förmåga att hindra brandspridning
 • Brandgasisolering
 • Ljudisolering
 • Säkerhetsdörrens vridstyvhet
 • Detaljers hålfasthet

Inbrottsklasser för säkerhetsdörrar

Inbrottsklasser för säkerhetsdörrar

Inbrottsklasserna definieras enligt SS-EN 1627. Denna standard har dels en effektiv tid som säkerhetsdörren ska kunna motstå angrepp men också en total tid som innebär att angriparen kan vila och fundera igenom att annat angrepssätt. Detta behövs eftersom det är jobbigt att bryta sig igenom säkerhetsdörrar och kan kräva en och annan vilopaus. I testtiden för den nya standarden SS-ENV 1627 ges testpersonen tid till vila och tid till att tänka igenom nästa steg.
Svensk Standard SS-EN 1627:2011
Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
finns att läsa här i pdf-format.

Kortfattat enligt standarden för säkerhetsdörrar gällande följande:

 • Klass 1 kallas en dörr som kan stå emot inbrottsförsök är angriparen försöker sparka eller på annat sätt ta sig igenom dörren utan verktyg.
 • En säkerhetsdörr i klass 2 ska klara 15 minuters angrepp varav 3 minuter är effektiv tid. Angriparen har till sin hjälp att forcera säkerhetsdörren 375 mm lång skruvmejslar, en hammare som väger 125, tänger samt kilar. Säkerhetsdörrar i klass 2 klarar ett tryck mot låset av minst 6 kN och mot hörnen minst 1.5 kN.
 • Säkerhetsdörrar i klass 3 brukar finnas i lägenheter. Denna klassning ställer krav på att dörren ska motstå inbrottsförsök i 20 minuter varav 5 min är effektiv tid. Vid forceringsförsöket får en 710 mm lång kofot användas men även skruvmejslar och kilar. Säkerhetsdörrar i klass 3 klarar ett tryck mot låset av minst 6 kN och mot hörnen minst 3 kN.
 • Klass 4 är den högsta vanliga klassen av säkerhetsdörr och används ofta i industrier, köpcentra. Denna typ av säkerhetsdörr har också börjat användas mer och mer i inbrottsdrabbade områden. Denna säkerhetsdörr ska klara 10 minuter effektivt angrepp under totalt 30 minuter. Inbrottstjuven får använda sig av en yxa, en borrmaskin samt en kofot. Säkerhetsdörrar i klass 2 klarar ett tryck mot låset av minst 10 kN och mot hörnen minst 6 kN.
 • Klass 5 innebär att säkerhetsdörren kan motstå ett angrepp i 40 minuter varav 15 minuter effektiv tid. Inbrottstjuven som angriper säkerhetsdörren får använda sig av vinkelslip med 125 mm stor slipskiva, borrmaskin, och tigersåg. Säkerhetsdörrar i klass 5 är mycket ovanliga men används för skyddsobjekt.
 • En säkerhetsdörr i klass 6 betyder att dörren är mycket motståndskraftig mot inbrottsförsök och innebär att angriparen inte klarar forcera dörren efter 40 minuter varav 15 minuter effektiv tid. Detta är samma som klass 5 men istället har angriparen tillgång till en vinkelslip med 230 mm klinga. Säkerhetsdörrar i klass 6 är svåra att hitta och det finns sällan behov av dessa.

Det finns flera olika oberoende test- och provningsinstitut som genomför certifieringar av säkerhetsdörrar enlighet med standarden SS-EN 1627. När ni köper en säkerhetsdörr är det viktigt att ni kontrollerar att den är certifierade av en oberoende aktör.

Från och med säkerhetsklass 4 mot inbrott har räddningstjänsten svårt att ta sig igenom säkerhetsdörren vilket kommer att försena dem till släckningsarbete.

Bakkantssäkring

Bakkantssäkring

En bra säkerhetsdörr ska ha någon form av bakkantsäkringen. Bakkantssäkringen är stift eller piggar som monterar på säkerhetsdörrens gångjärnssida för säkerhets skull så att det inte är möjligt att ta loss dörren om gångjärnen forceras.

Brandklassning av säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar definieras i en brandklass liknande EI30 A60.

 • Bokstaven E innebär motstånd mot sticklågor inte läcker in eller ut genom säkerhetsdörren.
 • I står för isolering och innebär att säkerhetsdörren motståndskraftig mot heta gaser.
 • 30 står för hur många minuter dörren är motståndskraftig mot de heta gaserna.
 • A definierar att säkerhetsdörren är isolerande och förhindrar brandspridning
 • 60 talar om hur många minuter dörren förhindrar brandspridningen.

I Sverige används säkerhetsdörrar oftast i klasserna som förhindrar brandspridning i 30, 60 eller 120.

En säkerhetsdörr med klassen EI60 A60 innebär att dörren står emot temperaturer på 1000°C och man kan hålla sin hand mot säkerhetsdörren utan att bränna sig i minst 60 minuter då en fullfjädrad brand härjar i trapphuset.

Om det brinner ska du larma räddningstjänsten och stanna i den egna lägenheten men låsa upp dörren. Lägenheter i flerbostadshus byggs nästan alltid som egna brandceller och är därför mycket säkrare än trapphuset. Ifall det brinner i er lägenhet som du inte kan släcka snabbt själv ska du lämna lägenheten, STÄNGA DÖRREN, låta säkerhetsdörren vara olåst och därefter larma räddningstjänsten.

Ljudklassning av säkerhetsdörrar

Ljudklassning av säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar isolerar bra mot värme men även mot ljud. De flesta säkerhetsdörrar har ett uppmätt och angivet värde som betecknar ljudisolation eller snarare dämpning av ljudet. Skalan som används är dB (decibel) vilket är en logaritmisk skala där en skillnad av 3 dB innebär en halvering av ljudet. En säkerhetsdörr med 42 dB angivet sänker ljudnivå 4 gånger jämfört med en annan dörr som har 48 dB.

Nedan finns en tabell för att förstå hur mycket dämpningen hos en säkerhetsdörr innebär:

 • 25dB: Samtal genom säkerhetsdörren vid normal nivå kan avlyssnas.
 • 30dB: Samtal genom dörren hörs svagt men kan fortfarande avlyssnas.
 • 35dB: Samtal genom säkerhetsdörren kan inte förstås men starka ord kan avlyssnas till viss del.
 • 40dB: Skrik och rop hörs svagt genom säkerhetsdörren.
 • 45dB: Skrik och rop kan eventuellt höras mycket svagt.
 • 50dB: Inte ens skrik och rop hörs genom säkerhetsdörren.

Bra länkar om säkerhetsdörrar

Mer information om säkerhetsdörrar och certifierade säkerhetsdörrar kan du hitta hos:

Tillverkare av Säkerhetsdörrar

Det finns flera tillverkare av säkerhetsdörrar i Sverige och de svenska säkerhetsdörrarna håller en mycket hög internationell klass för att inte säga är ledande.

Bland de bäst tillverkarna av säkerhetsdörrar återfinns:

Kostnad för säkerhetsdörrar

De flesta tillverkare har säkerhetsdörrar i klass 3 med standardmåtten 9x21 och 10x21 för ett pris på cirka 15.000 kr. Dessa finns i flera färger.

Vill du ha en säkerhetsdörr i klass 4 kostar detta omkring 4000-5000 kr extra och inte alla tillverkare säljer dessa till privatpersoner.Säkra säkerhetsdörrar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om säkerhetsdörrar men också en del kul och lustiga saker gällande säkerhetsdörrar.Meny - Säkerhetsdörrar
Till förstasidan på www.sakerhetsdorrar.topHögst upp på sidan om säkersdörrarLängst ned på sidan om säkersdörrar
SverigeUtomlandsFöretagNyheter