Säkerdörren förhindrar brandspridning

Säkerdörren förhindrar brandspridning

I brandklassningen av en säkerhetsdörr anges hur bra den förhindrar eller stoppar mot brandspridning. Brandklassningen anges med tre bokstäver och efterföljande siffror. Siffrorna i brandklassificeringen betecknar antal minuter dörrar stoppar mot t.ex. brandspridning.

Brandklassning för säkerhetsdörrar

När brandklassen för en säkerhetsdörr anges kan den betecknas som EI30 A60 eller EI60 A120 där A definierar hur bra säkerhetsdörren står emot brandspridning och siffran bakom A anger hur många minuter dörren skyddar mot fortsatt brand. De brandklasser som normalt används för att visa hur effektivt säkerhetsdörren hindrar brandspridning är, A30l, A60 och A120.

Ifall det uppstår en brand i din lägenhet ska du tillkalla brandkåren, lämna lägenheten men inte låsa säkerhetsdörren eftersom då kan inte brandkåren snabbt komma in i lägenheten. I alla nybyggda lägenheter och bostadsrättsföreningen är fastigheterna byggda så att varje lägenhet är en egen brandcell som håller utan eller inne branden effektivt.

Brandklassen för en säkerhetsdörr definieras som EI30 A60.

  • E är tålighet mot att sticklågor inte läcker in genom säkerhetsdörren.
  • I är isoleringsförmåga och innebär att säkerhetsdörren är motståndskraftig mot heta gaser.
  • 30 är antal minuter säkerhetsdörren står emot de heta brandgaserna.
  • A är isoleringsförmåga för brandspridning.
  • 60 är antal minuter dörren säkerhetsdörren kan stå emot brandspridning.

I Sverige normalt säkerhetsdörrar i klasserna som hindrar brandspridning i 30, 60 eller 120 minuter.

En säkerhetsdörr med klassen EI60 A60 innebär att dörren står emot temperaturer på 1000°C och man kan hålla sin hand mot säkerhetsdörren utan att bränna sig i minst 60 minuter då en fullfjädrad brand härjar i trapphuset.

Vid brand ska du larma räddningstjänsten och stanna i din lägenhet men låsa upp dörren för räddningstjänsten. Lägenheter i nybyggda bostadshus är alltid byggda som säkra brandceller och branden ska inte sprida sig in i lägenheten.

Om du lämnat lägenheten tidigt under branden eller det brinner i er lägenhet ska du stänga dörren men inte låsa.

Brandgastäthet

Brandgastäthet hos säkerhetsdörrar

Det finns två klasser för brandgastätning av säkerhetsdörrar, klass Sa och Sm.

  • Brandgastätning klass Sa betyder att säkerhetsdörren klarar en rökgastemperatur vid 20°C och en tryckskillnad på 25 kPa mellan insida och utsida vilket motsvarar omkring 5000 kg jämnt fördelad på dörren.
  • Brandgastätning klass Sm betyder att säkerhetsdörren klarar en rökgastemperatur vid 200°C och en skillnad i tryck på 50 kPa mellan insida och utsida vilket motsvarar omkring 10 tons tryck jämnt fördelad på dörren.

Vid årsskiftet 2013 infördes krav på att alla nyinstallerade dörrar till lägenheter ska vara brandgastäta i klass Sm.

Automatiskt larm till 112

Automatiskt larm till 112

I privatbostäder kan man inte installera larm som automatiskt går till 112 eller SOS Alarm så att räddningstjänsten kommer. Det krävs någon form av visuell verifiering att det faktiskt brinner.

Allt fler larmföretag har brandvarnare och kameror kopplade till larmet så att kameran vid en eventuell brand slås på så att vaktbolaget kan verifiera att om det brinner eller ej. Genom att ha denna kontinuerliga bevakning kan utryckningstiden vid en brand då ingen är i bostaden minskas med tiotalsminuter om lägenheten har en säkerhetsdörr. Utan larm dröjer det länge innan grannarna hör eller ser att det brinner i er lägenhet på grund av er väl skyddande säkerhetsdörr.


Säkra säkerhetsdörrar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om säkerhetsdörrar men också en del kul och lustiga saker gällande säkerhetsdörrar.Meny - Säkerhetsdörrar
Till förstasidan på www.sakerhetsdorrar.topHögst upp på sidan om säkersdörrarLängst ned på sidan om säkersdörrar
SverigeUtomlandsFöretagNyheter